የግብርናው ሴክተር የልማት እንቅስቃሴ የምርታማነት ደረጃውን በማሳደግ ለኢኮኖሚ እድገቱ ዓይነተኛ አስተዋፅኦ የሚያበረክት፤ቴክኖሎጂ የሚጠቀምና የሚያሻጋግር የሠራተኛ ኃይል በማፍራት የህዝቡን የኑሮ ደረጃ ማሻሻል ነው፡፡

ራዕይ

የግብርና ዘርፉን በዘላቂነት ተራንስፎርም ማድረግ የሚችል በዕውቀት፤በክህሎትና በአመለካከት የበቃና የተለወጠ የሰው ኃይል ተፈጥሮ ማየት፡፡

የአላጌ ግብርና ቴክኒክና ሙያ ትምህርት ሥልጠና ኮሌጅ

Mission

Create a highly productive man power that transform agriculture and use advanced technology which enable the society to increase productivity.

Vision

By 2017 E.C Alage ATVET envisions a nationally recognized college in training agricultural practitioners and technology transfer center. Mission

Copyright © 2008/2016 Dawit-She Inc. All Rights Reserved.